t: (+99412) 492 44 44

“Online Media” Təlimlərinin Tədris proqramı

Multimedia Mərkəzi

www.telim.org

“Onlayn Media 2014”

Jurnalistlər üçün nəzərdə tutulan təlimlərin

 TƏDRİS PROQRAMI

Təlimin əsas məqsədi :

Elektron hökumət quruculuğundan, informasiya cəmiyyətinin formalaşmasından yazan jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasına köməklik göstərmək.

DRAFT

 

Mövzunun adı

Trenerlər

1

MÖVZU 1. 27 oktyabr 2014 saat 14.00 – 17.00

Elektron hökumət” və əsas anlayşlar. Elektron hökumətin  başlıca elementləri. .Azərbaycanda e-hökumətin cari vəziyyəti
E-hökumət infrastrukturu. Praktiki həllər.
Azərbaycanda elektron xidmətlərin və informasiya xidmətlərinin cari siyahısı və onların tətbiqinin vəziyyəti.
Elektron xidmətlərin keyfiyyət  parametrləri.
Ölkədə Açıq Hökumət təşəbbüsləri. Korrupsiyanın qarşısının alınmasında elektron hökumətin rolu.  Açıq Hökumətin əsas prinsipləri.  

1. İlqar Abdullayev – Elektron Hokumət Portalı operatoru, şöbə müdiri2. Ceyhun Salmanov – ASAN, şöbə müdiri 

3. Osman Gündüz – AİF

2 MÖVZU 2. 28 oktyabr 2014 saat 14.00 – 17.00

Sosial media və web 2.0 texnologiyaları.
Sosial media alətlərindən effektiv istifadə
Media qurumlarının konverqensiyası
İnternetdə  və sosial mediada Reklam
(Promotion).
Sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr.
Sosial mediada  özəl həyat, təhlükəsizlik və etika məsələləri

 

  1. Şaiq Muradov –AİF
  2. Elşad Yusifli – NETTRENDS

 

3  MÖVZU 3. 29 oktyabr 2014 saat 14.00 – 17.00

Mobil texnologiyalar. 3G, 4G. Mobil İnternetdən və mobil qurğulardan effektiv istifadə.  Mobil xəbər yayımının spesifik xüsusiyyətləri .  Mobil qurğuların audio və video imkanları.   Mobil xidmətlər. Mobil təhlükəsizlik. Mobil tətbiqlər.Nömrə daşınması.  Mobil etiket. Mobil rekla

 

  1. Pərviz – NAR Mobile
4 MÖVZU 4. 30 oktyabr 2014 saat 14.00 – 17.00 

Multimedia Jurnalistika. Multimedia xəbər portallarınınSpesifik xüsusiyyətləri.  Səsli və görüntülü xəbərlər. Audio-video redaktə.  Onlayn foto-video redaktə xidmətləri  Video servislər.
Video və Fotoredaktədə etika problemlər
İnformasiya açıqlığı. Onlayn şəffaflıq.
Sosial media və elektron hökumət
İnformasiya əldə edilməsi haqqında Qanun  

  1. Azər Nəzərov – Gənclərin səsi radiosu

 

 

  1. Ələsgər Məmmədli –media ekspert
  2. Osman Gündüz -AİF
5 MÖVZU 5. 31 oktyabr 2014 saat 14.00 – 17.00

E-hökumətdə informasiya təhlükəsizliyi,konfidensiallıq, kibercinayətkarlıq, ictimai informasiya
resursların dayanıqlı fəaliyyəti. Vətəndaşların
informasiya təhlükəsizliyi Sosial mediadan təhlükəsiz istifadə
Dövlət və özəl ( vətəndaş cəmiyyəti) sektorunun informasiya
təhlükəsizliyi. Fərdi informasiyaların qorunması.

1. Tural Məmmədov –XDMX2. Fərid Əhmədov – İT təhlükəsizlik üzrə  mütəxəssis

 

 

 

“Onlayn Medianın inkişafına dəstək” Layihəsi çərçivəsində Jurnalistlər üçün nəzərdə tutulan təlimlərin

TƏDRİS PROQRAMI

İlkin variant
21- 25 oktyabr , 2013,  AMEA İT İnstitutu

Mövzunun adı

Trenerlər

1  MÖVZU 1.
Sosial media və web 2.0 texnologiyaları.
Sosial media alətlərindən effektiv istifadə
Media qurumlarının konverqensiyası
İnternetdə  və sosial mediada Reklam
(Promotion).
Onlayn layihələr, biznes modellər
Sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr.
Sosial mediada  özəl həyat, təhlükəsizlik və etika məsələləri
  1.Şaiq Muradov –AİF

3. Məmməd Kərimov  -Mak&Partners
4 Seymur Kazımov
2 MÖVZU 2. 
Mobil texnologiyalar. 3G. Mobil İnternetdən və mobil qurğulardan effektiv istifadə.  Mobil xəbər yayımının spesifik xüsusiyyətləri .  Mobil qurğuların audio və video imkanları.   Mobil xidmətlər. Mobil təhlükəsizlik.Nömrə daşınması.  Mobil etiket. Mobil reklam
 1. Rəşad Əliyev – AİF, İlk addımlar
2. Ayaz Quliyev –AİF, create.az 
3  MÖVZU 3. Multimedia Jurnalistika. Multimedia xəbər portallarınınSpesifik xüsusiyyətləri.  Səsli və görüntülü xəbərlər. Audio-video redaktə.  Onlayn foto-video redaktə xidmətləri  Video servislər.Video və Fotoredaktədə etika problemləri    1.Azər Nəzərov – Gənclərin səsi radiosu
2. Osman Gündüz- AİF
  
4 MÖVZU 4Elektron hökumət” və əsas anlayşlar.  Elektron hökumətin  başlıca elementləri. .Azərbaycanda e-hökumətin cari vəziyyəti
E-hökumət infrastrukturu Praktiki həlləri.Azərbaycanda elektronxidmətlərin və informasiya xidmətlərinin cari siyahısıvə onların tətbiqinin vəziyyəti.Elektron xidmətlərin keyfiyyət  parametrləri.
Ölkədə Açıq Hökumət təşəbbüsləri. Korrupsiyanın qarşısının alınmasında elektron hökumətin rolu.  Açıq Hökumətin əsas prinsipləri. İnformasiya açıqlığı. Onlayn şəffaflıq.Sosial media və elektron hökumət. İnformasiya əldə edilməsi haqqında Qanun
 1. İsfəndiyar Əliyev – RİTN
2. İlqar Abdullayev – Elektron Hökumət Portalı
3. Ceyhun Salmanov -  VXSI Dövlət Agentliyi
4
. Firudin Əhmədov- AİF, SİNAM  

5. Ələsgər Məmmədli – AİF, İREX

6. Osman Gündüz- AİF

5 MÖVZU 5. E-hökumətdə informasiya təhlükəsizliyi,konfidensiallıq, kibercinayətkarlıq, ictimai informasiyaresursların dayanıqlı fəaliyyəti. Vətəndaşlarıninformasiya təhlükəsizliyiDövlət və özəl ( vətəndaş cəmiyyəti) sektorunun informasiyatəhlükəsizliyi. Elektron təhlükəsizlik Mərkəzi (RİTN)  1. Rəşad Əzizov – Milli Məclis,  bölmə
müdiri
2. Tural – XDMX Rabitə və İnfromasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi

3. Rəşad Əliyev- AİF